Home >> Medi ambient >> Informació i Assessorament Medi Ambient >> Iniciatives ambientals i energètiques
Iniciatives ambientals i energètiques


Sortosament, cada vegada més petites i mitjanes empreses manifesten el seu interès per adoptar polítiques de gestió ambientalment més correctes. A tal efecte,  el sector ambiental ofereix avui en dia nombroses eines que permeten materialitzar i certificar aquest compromís real: EMAS, ISO 14001, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta Ecològica, Responsabilitat Social Empresarial,..

Malauradament, molts d’aquests processos de certificació són costosos i desproporcionats pel tamany i recursos de que disposen les petites empreses i microempreses: costos de consultoria, de certificació o verificació anual per part d’una entitat externa. No obstant això, la voluntat hi és i continua sempre.

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Sabadell ha cregut adient realitzar una recerca d’iniciatives i campanyes ambientals i energètiques que permetin a les petites empreses plasmar i evidenciar la seva voluntat de millora ambiental, contribuir a la protecció del seu entorn i sempre sota uns costos d’adopció o adhesió factibles.

 Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: assessoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Imatge Sol·licitud Informació