Home >> Infraestructures, urbanisme i transports >> Urbanisme  >> Debat de gestió territorial 2009
Debat de gestió territorial 2009


Sessió: Gestió del planejament territorial, visions i experiències

 

La Cambra de Comerç de Sabadell, va organitzar el proppassat 14 de desembre una jornada de debat, a l’entorn de la gestió del planejament territorial.

La propera aprovació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) hauria de suposar l’inici de la superació d’una etapa en el que el planejament municipal ha creat bons plans locals d’urbanisme però que en el seu conjunt han generat una ordenació del territori ineficient.

El Pla territorial és instrument urbanístic, llargament demanat per les institucions i entitats del Vallès. Lluny de suposar un punt final, el pla territorial és un punt de partida per desenvolupar una gestió del territori més cohesionada, que ajudi a encarar el Vallès i la Regió Metropolitana cap els reptes de futur.

La Cambra de Comerç, va proposar aquesta sessió en uns moments de gran debat territorial, amb la voluntat d’exposar les diferents mirades i propostes que sobre el planejament territorial, es tenen a Catalunya. Des de la Catalunya nord amb el pla territorial del Rosselló, fins a la mirada local del Vallès, existeix un ampli ventall de reflexions a l’entorn de l’ordenació del territori, que aquesta jornada va posar de manifest.

Per accedir al programa de la sessió feu clic aquí:

Document Acrobat Programa sessió

Per accedir al contingut de les ponències de la sessió feu clic als següents enllaços:

Document Acrobat El Pla Territorial Metropolità al Vallès, a càrrec de Josep Maria Carrera.

Document Acrobat El Vallès, de perifèria metropolitana a espai regional positiu, a càrrec de Manel Larrosa.

Document Acrobat Geografia municipal i desenvolupament urbà: disfuncionalitats i potencialitats, a càrrec de Joaquim Clusa.

Document Acrobat Ordenació del Territori i Urbanisme en els Pirineus-Orientals, a càrrec de Jean Jacques Martí i Gil·les Planas.Més informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63