Home >> Internacionalització >> Expedició de documents >> Certificats d'origen  >> Tramitació en línia els certificats d'origen
Certificats d'origen


Tramitació en "Línia" dels certificats d'origen


Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació dels certificats d'origen, posem a la vostra disposició una aplicació informàtica que us permetrà sol·licitar-los i tramitar-los via internet.

Per a poder sol·licitar els certificats, l'empresa haurà de disposar d'un Certificat Digital de Camerfirma (www.camerfirma.com), amb el qual podrà acreditar la seva identitat a internet i signar electrònicament el full de sol·licitud. Si no disposeu de Certificat Digital poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a obtenir-lo.

Requeriments

1. Disposar de certificat digital de CAMERFIRMA.

2. Sol·licitar l'alta a la Plataforma, enviant per correu electrònic a serveis@cambrasabadell.org juntament amb el formulari REGISTRE DE SIGNATURES, si s'escau, amb l'original i còpia de l'escriptura de poders o nomenament del càrrec vigent.

3. Quan l'alta estigui tramitada rebreu un correu electrònic de resposta que us informarà sobre el funcionament del servei.

Funcionament de l'aplicació

1. Accedir a l'aplicació de certificats d'origen en línia i identificar-se mitjançant el certificat digital de pertinença a empresa. A partir d'aquest moment tota la informació que s'intercanviï passa per canals segurs.

Per accedir al formulari de sol·licitud:

http://etramites.camaras.es/solicitud

Tots els tràmits que s'inicien, automàticament es queden guardats fins la fase que s'hagi omplert. Els esborranys queden guardats automàticament.

2. Per continuar un tràmit iniciat o consultar qualsevol altre tràmit iniciat s'ha d'accedir a la pàgina:

http://etramites.camaras.es/tramite

3. Des de Cambra, es comprova que la sol·licitud és correcta i s'expedeix el certificat d'origen en format oficial reconegut per les duanes internacionals

4. Recollida segons les indicacions de l'empresa 

Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació certificats d'origen