Enquesta empresarial sobre eficiència energètica


El projecte “Change” contemplava, entre d’altres accions, la realització d’una enquesta empresarial sobre eficiència energètica. Els resultats d’aquest treball es van presentar durant el decurs de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2010, a Brussel·les.

A partir d’un total previst de 2.154 respostes procedents de les pimes europees, Eurochambres i les Cambres de Comerç posen a l’abast dels agents del sector energètic les principals qüestions energètiques que preocupen a les petites i mitjanes empreses.  La Cambra de Comerç de Sabadell, una de la cinquantena de cambres participants al projecte CHANGE, ha col·laborat en la recerca i recopilació d’enquestes provinents de les empreses de la seva demarcació

 

Amb el suport de:

 

web oficial del projecte: www.camaraschange.es

DISCLAIMER: El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflecteix necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees. La Comissió Europea no es responsable de la utilització que es pot donar a la informació que figura a la mateixa.Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263