Preauditories energètiques per a petites i mitjanes empreses


La participació de la Cambra de Comerç de Sabadell en el marc del projecte europeu CHANGE, li confereix la possibilitat d’oferir a les petites i mitjanes empreses de la seva demarcació fins a 10 preauditories energètiques de forma gratuïta, abans de setembre de 2010.

El cost del servei està finançat en un 75% pel programa “Energia Intel·ligent per a Europa” i un 25% per la Cambra de Comerç de Sabadell. La preauditoria energètica és una eina d’anàlisi que permet a l’empresa identificar els principals focus de consum, l’evolució del mateix i obtenir un conjunt de recomanacions destinades a la reducció del consum.

Els destinataris d’aquest programa són petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, pertanyents al sector comercial i serveis. Fins a data d’avui, han confirmat la seva participació en aquest programa les següents empreses:

1. Garriga Macià, SL

2. Exteriors Castellar, SL

3. Valles Tour, SA

4. DatoPack, SA

5. Companyia d’Aigües de Sabadell, SA

6. Cal Rellotger

7. Cisternas del Vallès, SA

8. Busch Ibèrica, SA

9. Establiments Viena, SA

10. Aranow Packaging Machinery, SL

A nivell europeu, es preveu la realització de fins a 530 preauditories energètiques per part de la cinquantena de cambres participants al projecte CHANGE.

Amb el suport de:

 

web oficial del projecte: www.camaraschange.es

DISCLAIMER: El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflecteix necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees. La Comissió Europea no es responsable de la utilització que es pot donar a la informació que figura a la mateixa.Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263