Home >> Internacionalització >> Accions de promoció internacional >> Pla de les cambres de promoció de les exportacions
Pla de les Cambres de promoció de les exportacions


Les Cambres han elaborat el Pla Cameral de Promoció de les Exportacions 2015.

Primerament, les Cambres van analitzar en el marc de les seves Comissions internes de Comerç Internacional les orientacions procedents de les empreses exportadores de les seves respectives demarcacions, així com les orientacions de política comercial donades per la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme.

Les Cambres Catalanes van planificar de forma coordinada les accions, serveis i programes que oferiran a les empreses aquest 2015 i aleshores cada Cambra va remetre la seva proposta d'accions al Consell Superior de Cambres que va elaborar una proposta d'accions de les Cambres de Comerç que va ser tramesa durant el mes de juliol al Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

L'ICEX va recollir les propostes de les Cambres i de les Associacions Sectorials i les va incloure juntament amb les seves en l'anomenat Document Integrat d'Accions. L'objectiu d'aquest document és coordinar al màxim les accions, tractant d'evitar duplicacions.

Durant els mesos de setembre i octubre es van mantenir reunions autonòmiques, presidides per l'Administració Autonòmica, entre les diferents Institucions per analitzar les accions i coordinar-les.

Finalment, en el mes de novembre, les Cambres van aprovar el Pla Cameral de Promoció de les Exportacions 2015, que va ser tramés a la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme per la seva aprovació en la part corresponent a les accions de interès general i a la Administració Autonòmica respectiva la part relativa a les actuacions d'interès específic.

Podeu consultar les accions pel 2015 al següent enllaç: Plan Cameral 2015

 


Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promociointernacional@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Imatge Sol·licitud Informació