Home >> Internacionalitzaciˇ >> Subcontractaciˇ industrial >> Serveis per a empreses subcontractistes
Serveis per a empreses subcontractistes

 

Inici a la internacionalització

 

Servei adreçat a totes aquelles empreses de la demarcació que volen iniciar o consolidar la seva activitat comercial en països del nostre entorn comunitari.

 • Diagnòstic de posició competitiva de l’empresa i valoració del seu potencial d’internacionalització
 • Disseny d’un pla estratègic d’internacionalització
 • Posada en marxa del pla estratègic d’internacionalització

Promoció internacional

 

Assessoria

 

 • Servei d'assessorament en Comerç Exterior
  • Aspectes duaners (aranzels, impostos, documents necessaris, etc.)
  • Mitjans de pagament i formes de finançament internacional
  • Fiscalitat internacional
  • Contractació Internacional (contractes de compravenda, d’agència, de distribució, etc.)
  • Projectes d’inversió a l’exterior
  • Ajudes, subvencions i incentius a la internacionalització

Implantació sistemes de qualitat - certificacions

 

Servei de consultoria dissenyada per a l’empresa subcontractista, que ofereix el servei d’implantació de sistemes de gestió. Per una banda, la certificació ISO 9001:2000, certificació que és un factor clau en la millora de la seva posició competitiva en el mercat. Per altre, la norma UNE-EN-ISO 14001 és una norma internacional de gestió ambiental que té com a finalitat proporcionar a les organitzacions els elements d’un sistema de gestió ambiental efectiu.

 

Optimització de la gestió financera i bancària per subcontractistes

 

A les empreses de més petita dimensió, mitjançant la revisió de la globalitat de la seva operativa financera les podem ajudar a millorar la seva capacitat de finançament i a reduir els seus costos financers. En les de més volum, una auditoria detallada de procediments financers i bancaris permet identificar possibles millores en els costos i riscos no identificats.

 

Millora operativa i estratègica per a subcontractistes

 

El programa consisteix en l’anàlisi de les principals àrees de gestió de l’empresa: comercial, màrqueting, organització, finances, etc. per tal de realitzar un diagnòstic que posi de relleu les mancances i necessitats de l’empresa, i la implementació de les accions de millora que permeti a l’empresa estar capacitada pel seu creixement i adaptació als mercats globals.

Directors i/o gerents d’empreses (pimes) industrials o de serveis que desitgin endegar un procés de millora operativa i estratègica.

Lean Management

 

El programa, adreçat a empreses industrials o de serveis que necessiten portar a terme un procés de millora contínua com a suport del seu pla estratègic, posa de manifest com a valor afegit qualsevol activitat que realitzen per la qual els seus clients estan disposats a pagar. I per contra, redueixen constantment les activitats sense valor afegit (també anomenades malbarataments, mudas, waste).

 

Gestió de Residus

 

D’acord amb la normativa sobre residus, els productors de residus industrials han de gestionar els seus residus mitjançant un gestor autoritzat per l’entitat competent de la seva Comunitat Autònoma. En el cas de Catalunya, correspon a l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

 

Innovació i Ajuts: Programa R+D+I

 

La correcta aplicació de les deduccions fiscals a la innovació permeten a l'empresa optimitzar les inversions realitzades en la realització de projectes d'innovació, podent arribar a obtenir fins el 70% de deducció.

Amb la finalitat que l'empresa gaudeixi de les deduccions de forma òptima, la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix un servei que prepara l'empresa en aquest sentit

 

Formació - Cursos dissenyats per a les empreses subcontractistes, adreçats a personal d'exportació i compres:

 

Es tracta de cursos de curta durada que tenen com a objectiu millorar i reciclar els coneixements del personal de l’empresa que treballa en mercats exteriors.

Idiomes:

 

 

Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: subcontractacio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263