Home >> Medi ambient >> Programes de consultoria >> Implantació ISO 14001
Implantació ISO 14001Document AcrobatDescarregueu el fullet

Implantació de la ISO 14001

La Cambra us acompanya en la implantació de la norma ISO 14001 a la vostra emppresa, proporcionant-vos assessorament i un mètode de treball efectiu que assegura l'èxit del procés fins a l'obtenció de la certificació, així com el correcte manteniment i actualització d'aquesta.

Treballem amb consultors experts en la implantació de Sistemes Mediambientals i adeqüem el procés a la dimensió i les necessitats de la vostra empresa.En el context d'una legislació ambiental cada dia més exigent per part de les administracions públiques i d'una major sensibilitat social per un desenvolupament més sostenible, cada vegada és més necessari l'obtenció d'un sistema que porti a assolir i poder demostrar a tercers una actuació ambiental adequada que controli limpacte ambiental dels seus processos, productes o serveis.

La norma UNE-EN-ISO 14001 és una norma internacional de gestió ambiental que té com a finalitat proporcionar a les organitzacions els elements d'un sistema de gestió ambiental efectiu, que pot ésser integrat amb altres requisits de gestió per ajudar les empreses a assolir objectius ambientals i econòmics.

 

Què ofereix la Cambra?


La Cambra ofereix un servei de consultoria que permet implementar la norma ISO 14001 a l'empresa amb èxit, i que n'assegura el correcte manteniment i actualització. Acompanyem l'empresa en el procés d'implantació de la norma i la certificació.

 

Presentació del servei


Descripció

En l'àmbit del medi ambient oferim:

 • Consultoria i suport per la implantació i manteniment d'un sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001.
 • Identificació i adequació a tota la normativa ambiental aplicable.
 • Adequació a la Llei 3/98, d'intervenció integral de l'administració ambiental. Obtenció de la llicència ambiental.
 • Integració de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.
 • Auditoria de sistemes de gestió ambiental segons ISO 14001.
 • Consultoria personalitzada en sistemes de gestió ambiental.

Destinataris

 • Empreses que necessitin la certificació com a requisit dels seus clients o per no quedar endarrerides davant la competència.
 • Empreses amb activitats que impliquin actuacions amb efectes mediambientals i, per tant, subjectes al compliment de la normativa legal.
 • Empreses que vulguin disposar d'un indicador de qualitat de la gestió mediambiental que permeti establir uns objectius de millora contínua.
 • Empreses sensibilitzades en la millora constant de l'impacte ambiental de l'entorn.

Metodologia

 • Actuacions de consultors experts en sistemes de medi ambient de diferents àmbits empresarials.
 • Consultoria basada en el pragmatisme i el benefici final de l'empresa.
 • Nivell de prestacions a mida segons les necessitats de l'empresa.

Avantatges que oferim

 • La solidesa i serietat de la nostra organització.
 • Adequació del procés d'implementació a la dimensió i les necessitats de cada empresa.
 • Especialització: tenim el coneixement i l'experiència necessaris per implantar la norma de manera eficaç en diferents sectors d'activitat.
 • Garantia de qualitat: posem al vostre abast un equip de professionals altament qualificats i tots els recursos de la nostra institució.

 

Imprimir el fullet:

   

 

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


Imatge Sol.licitud Informació