Plans generals d'ordenació urbana


 Polígons Industrials

 Informació cartogràfica dels municipis de Cerdanyola, Badia, Ripollet, Barberà i Montcada i Reixac (municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona): plànols a escala 1/2000, coordenades locals i UTM, xarxa de recolzament en altimetria i planimetria, fotografies àeries

 Informació cartogràfica dels diferents municipis i ortofotomapes: Navegador de cartografia provincial de la diputació de Barcelona

 Institut Cartogràfic de CatalunyaMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació