Normativa urbanística general


Document Acrobat Projecte de Decret pel qual saprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme

 Departament de Política Territorial i Obres Públicas de la Generalitat de CatalunyaMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació