Home >> Infraestructures, urbanisme i transports >> Transports >> Aparcament de camions a la demarcació
Aparcament de camions a la demarcació


El creixement de l’activitat logística i del transport principalment per carretera a la demarcació, ha fet créixer considerablement el parc de vehicles de transport de mercaderies. Aquest tipus de vehicle necessita zones, serveis específics i zones d’aparcament vigilades. La Cambra de Comerç promociona conjuntament amb ajuntaments i la Generalitat, la construcció d’aparcaments de camions als municipis de Castellar del Vallès, Sabadell i Polinyà. Més informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació