Autoritzacions del transport


Autoritzacions de transport per carretera:

  • Alta d'una autorització
  • Visats
  • Rehabilitació
  • Suspensió
  • Renúncia
  • Substitució vehicle

Document html http://www.gencat.es/ptop/infotrans/autoritz/autoritz.htm

Proves de capacitació professionalMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació