Tarifes de referència


Desaparició tarifes de referència

El passat 19 d'abril de 2002 i per Real Decret 366/2002, es va modificar parcialment el reglament de la llei d'ordenació de transport terrestres, suprimint el sistema de tarifes de referència que era vigent fins el moment. Aquesta supressió es justifica degut al creixent procés de liberalització de l'economia en general i del sector de transport en particular.

Amb la idea de poder però proporcionar elements de judici fiables a partir de les quals les parts contractants puguin acordar lliurement el preu que estimin més convenient, el mateix ministeri de foment ha posat en marxa l'Observatori de costos del Transport de Mercaderies per Carretera, que ha nascut frou del consens entre el Comitè Nacional del Transport per Carretera i les principals associacions representatives de les empreses carregadores, i que podreu trobar a la web del ministeri de foment www.mfom.es.

Així mateix, i amb aquest mateix objectiu, la Generalitat de Catalunya fa també temps que publica un Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera a Catalunya, i que també podeu consultar a la xarxa entrant a la web de la Generalitat de Catalunya.

En aquest mateix lloc veure que també hi ha un simulador de costos que permet personalitzar pel tipus de vehicle específic que desitgeu consultar.

Observatori de costos

Les associacions de transport publiquen també unes tarifes orientatives que poden servir-vos de guia.

Document Acrobat Tarifes orientativesMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació