Document de control


Document de control necessari pel transport de mercaderies que entrarà en vigència el 3 d'agost de 2003 

A partir del mes d'agost, les empreses transportistes i les empreses carregadores estaran obligades a documentar els seus enviaments.
El document haurà d'incloure els següents aspectes:

  • El nom i el domicili de l'empresa carregadora, la companyia que ha realitzat lexpedició, l'intermediari, el transportista o consignatària de l'enviament
  • L'origen i el destí del transport, la matriculació del vehicle i tipus i el pes de la mercaderia
  • Si les parts hi estan d'acord podrà consignar-se també el preu que l'empresa carregadora paga pel transport

 ORDRE FOM/238/2003, de 31 de Gener, per la que s'estableixen normes de control en relació amb el transports públics de mercaderies per carretera.

Document Acrobat Document de controlMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació