Home >> Comerç i distribució >> Programa de suport per al comerç >> Diagnosi individual per al comerç i els serveis
Diagnosi individual per al comerç i els serveis

Qualitat al comerç


Diferents eines al vostre abast


La gestió de la qualitat no tan sols és cosa de les grans empreses. Un comerç amb una bona avaluació de la qualitat del servei i l'atenció al client que ofereix és clau. La qualitat no és una cosa obsoluta per si mateixa, sinó que depèn del que vol, pensa i necessita el client. La Cambra, amb les diferents eines posades a l'abast del comerç, permet que cada empresa triï i utilitzi aquells sistemes d'avaluació i millora de la qualitat que millor s'adaptin a les seves necessitats, i que, per tant, pugui prendre les decisions oportunes per assolir l'excel·lència en:

 • el servei al client (client misteriós)
 • saber i poder adaptar-se al que busca el client (enquesta de satisfacció del client)
 • la gestió del punt de venda i els procediments de venda (auditoria comercial del punt de venda)

Dos programes a escollir


Programa integral

   
Per determinar amb detall els punts forts i febles del nostre negoci, i plantejar les accions de millora cap a la satisfacció i fidelització dels clients.


L'aplicació integrada d'aquestes tres eines permet tenir la informació necessària per encarar amb èxit el repte de l'excel·lència com a clau de la competitivitat comercial i de la millora dels guanys.

 • 3 visites Mystery Shopping
 • 10 enquestes
 • 1 auditoria per establiment
 • Informe executiu
 • Informe de diagnosi

Programa d'avaluació contínua


Per avaluar en una primera onada el cicle del servei, detectar punts febles, actuar, corregir i comprovar la seva millora en la segona onada.


El programa contempla dues onades de visites del servei de mystery shopping en dos períodes de l'any suficientment separats, per tal de poder mesurar el nivell de qualitat de servei en la primera onada, comunicar els resultats al personal dels establiments i constatar, a la segona onada, si es mantenen els punts forts i sobretot si milloren els punts febles.

 • 6 visites per establiment (3 visites a cada onada)
 • Informe de visites
 • Informe executiu
 • Informe evolutiu

Les eines


Mystery Shopping (Client misteriós)


Per conèixer el nivell de la qualitat del servei que oferim als clients.


Consisteix en un programa de visites en les quals experts en qualitat del servei, actuant d'incògnit com a clients normals, avaluen de manera objectiva tot el cicle de servei i atenció al client. Això permet a l'empresa conèixer el nivell real de la qualitat del servei que ofereix als clients del seu negoci.
D'aquestes visites se n'obté un informe executiu que recull els resultats globals de l'estudi.

 • 3 visites per establiment
 • Informe executiu

Avaluació de 6 aspectes funcionals amb un test de més de 45 punts.

Enquestes de satisfacció del client


Per saber com ens veuen els nostres clients.


Es tracta de fer un conjunt d'enquestes en el punt de venda als clients que surten habent efectuat una compra, per conèixer la satisfacció respecte als serveis i productes que li ofereix l'establiment visitat.
Els resultats d'aquests estudis ens donen la visió subjectiva del client i es presenten també en informes executius globals.

 • 10 enquestes per establiment
 • Informe executiu

Programa d'enquestes amb
qüestionaris de més de 20
preguntes.

Auditoria del punt de venda


Per verificar el compliment dels procediments d'excel·lència comercial.


Consisteix a fer una diagnosi comercial del punt de venda a partir d'una exhaustiva anàlisi tècnica de quin és l'estat dels diferents aspectes de l'escenari de les vendes, és a dir del punt de venda. Auditors especialitzats a avaluar la qualitat del servei al comerç, prèviament identificats, en realitzen l'avaluació amb l'assistència del propietari o encarregat de l'establiment, que consigna la detallada diagnosi en un informe executiu.

 • 1 auditoria per establiment
 • Informe executiu

Avaluació de més de 80 paràmetres del punt de venda, agrupats en 8 aspectes funcionals.

 

Enllaç a programa

 

Més informació

Comerç i distribució comercial
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 263