Programa E+E


És un programa d’ajuda a la inserció laboral que duen a terme les cambres catalanes pels alumnes provinents d’estudis de formació professional.

Programa E+E

Guia de formació dual

 

Més informació

Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: formacio@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 259