Home >> Medi ambient >> Projectes medi ambientals >> Difusió del DGQA per a oficines
Difusió del DGQA per a oficines


Per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), des de juny de 2008 la Cambra ha endegat actuacions de difusió del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) per als edificis d’ús d’oficines i les xarxes d’oficines amb atenció al públic.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA) és un sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya. Inicialment, l’abast del Distintiu es concretava en garantir la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes. Mitjançant el Decret 296/1998, de 17 de novembre, l’àmbit d’aquest sistema de certificació ambiental es va ampliar als serveis. Actualment, existeixen quasi una trentena de categories, i més de 200 empreses adherides a Catalunya.

Mitjançant aquesta nova iniciativa impulsada per la Cambra, el Departament de Medi Ambient i Habitatge fixa com a objectiu final incrementar el nombre d’empreses adherides donant a conèixer les implicacions tècniques i econòmiques de l’obtenció del DGQA, així com les possibilitats de minimització de l’impacte ambiental.

Aquest encàrrec de difusió inclou com a novetat la confecció d’una avaluació econòmica sobre els criteris bàsics que exigeix el Distintiu. Amb aquest estudi de costos, la Cambra vol posar a disposició de les empreses del sector oficines interessades en el DGQA, una eina de càlcul gratuïta que complementi la informació actualment disponible i permeti realitzar un càlcul aproximat a la realitat de cada empresa.

D’altra banda, també inclou l’elaboració d’una jornada monogràfica, l’edició i distribució de material de difusió i la realització de quasi mig centenar d’entrevistes i contactes amb empreses, proveïdors associacions i promotors immobiliaris.

Amb el finançament i col·laboració del:Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263