Certificats de d'empreses censades


És un document que dóna fe pública de que l’empresa (societat o persona física) figura inscrita en el cens púbic d’empreses de la Cambra, amb indicació del domicili i activitats de l’empresa. S’expedeixen a sol·licitud de l’interessat, realitzant-se la tramitació a les Cambres de Comerç. S’entrega en 24 hores.

 Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260