Certificats especials


La Cambra expedeix documentació i certificacions diverses pel tràfic mercantil. S’expedeixen a sol·licitud de l’interessat, realitzant-se la tramitació a les Cambres de Comerç. S’entreguen en 24 hores.Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260