Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Certificats digitals
Certificats digitals


La Cambra ofereix el certificat digital que és l'equivalent electrònic a un document d'identitat que permet identificar l'empresa, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.

Un certificat serveix entre d'altres per:

  • Autentificar la identitat de l'usuari, de forma electrònica, davant de tercers.
  • Signar digitalment de forma que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i el seu origen.
  • Xifrar dades per tal que només el destinatari pugui accedir al contingut del document o del missatge.

Per sol·licitar el certificat digital cal demanar-ho a:

ImatgeCamerfirma


Certificats digitals: tipologia i obtenció
REA