Tràmits diversos


Què us ofereix la Cambra?


La Cambra, amb l'objectiu d'ajudar a l'empresa a complir les disposicions que estableix la llei, soluciona els vostres tràmits amb el Registre Mercantil de Barcelona i de tota Espanya.Presentació


El Registre Mercantil té per objecte inscriure els empresaris i els actes i contractes relatius als mateixos, determinats per llei o reglament. També la legalització dels llibres dels empresaris i el dipòsit i publicitat dels documents comptables.

El sentit de l'obligació de formular comptes anuals així com la legalització de llibres és proporcionar, tant al soci o accionista, com a tercers (com són els treballadors, els creditors i les administracions públiques), una imatge fidel del patrimoni i la situació financera d'una societat.

Descripció

Historials, notes i certificacions

A través de la Cambra es pot obtenir l'historial d'una empresa, el qual recull tota la informació inscrita de l'empresa i permet conèixer, entre d'altres dades, qui són o han estat els seus administrados i apoderats, domicilis, estatus social i comptes anuals presentats.

També podeu sol·licitar certificacions del Registre o notes informatives que oficialitzen algun dels aspectes dels assentaments registrals de l'empresa.

Aquesta informació us permetrà conèixer, entre altres:

  • Quins poders té la persona que signa contracte amb la vostra empresa?
  • Quins són els estatuts social d'un nou distribuïdor dels vostres productes?
  • Quins són els comptes anuals presentats pels vostres clients?

En un moment determinat, conèixer aquests i altres punts pot resultar vital per a la vostra activitat. Per això, la Cambra de Sabadell en col·laboració amb el Registre Mercantil de Barcelona i el Registre Mercantil Central, gestiona per vosaltres les sol·licituds d'informació a aquests organismes.

Si voleu tramitar-ho directament, podeu fer-ho a través d'Axesor

Presentació d'escriptures

La Cambra presenta les escriptures al Registre Mercantil per legalitzar-les.

Destinataris

Qualsevol empresa que desitgi externalitzar la realització d'aquests tràmits amb un cost reduït.

Metodologia

La Cambra sol·licita al Registre la informació que us interessa conèixer i us la proporciona.

Preu

Consulteu les tarifes vigents.

Termini

Tot l'any.


Imprimir fitxa:

 

 

Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260

Imatge Sol·licitud Informació