Presentació comptes anuals
Document AcrobatDescarregueu la fitxa

Oberta Campanya de presentació de comptes al Registre Mercantil

La Campanya de Presentació de comptes anuals al Registre Mercantil de Barcelona finalitzarà el 26 de juliol a les 14:00h

Les tarifes que la Cambra aplica són les següents:

  • 39,00 € per societat (IVA no inclòs) per les presentacions que es faran el dia 30/07/2019.
  • 45,00 € per societat, per presentacions anteriors al 30/07/2019. 

Els Socis Preferents del Club Cambra Sabadell gaudeixen d'un 10% de descompte en aquest servei.

Recordem que és imprescindible presentar-los juntament amb la instància que trobareu en aquest enllaç: Descarregar el programa de generació d'instàncies del Registre Mercantil

Per altra banda, en el següent enllaç, podreu trobar les taxes que aplica el Registre Mercantil.

Si preciseu qualsevol aclaració o més informació ens la podeu fer arribar mitjançant el botó "sol·licitar":

Durant tot l'any podeu utilitzar el servei de tràmits al Registre Mercantil.Què us ofereix la Cambra?


La Cambra, amb l'objectiu d'ajudar a l'empresa a complir les disposicions que estableix la llei, soluciona els vostres tràmits amb el Registre Mercantil de Barcelona i de tota Espanya.Presentació


El Registre Mercantil té per objecte inscriure els empresaris i els actes i contractes relatius als mateixos, determinats per llei o reglament. També la legalització dels llibres dels empresaris i el dipòsit i publicitat dels documents comptables.

El sentit de l'obligació de formular comptes anuals així com la legalització de llibres és proporcionar, tant al soci o accionista, com a tercers (com són els treballadors, els creditors i les administracions públiques), una imatge fidel del patrimoni i la situació financera d'una societat.

Descripció

La Cambra presenta els comptes anuals que tota societat mercantil té l'obligació legal de dipositar al Registre Mercantil (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió).

El termini de presentació té com a límit màxim un mes des de l'aprovació dels comptes anuals per la Junta General de socis o accionistes. Donat que moltes empreses celebren la seva Junta d'Accionistes al llarg del mes de juny, la Cambra presta el servei de presentació d'aquests documents al llarg del mes de juliol.

Destinataris

Qualsevol empresa que desitgi externalitzar la realització d'aquests tràmits amb un cost reduït.

Metodologia

La Cambra recull els documents, els revisa i els porta al Registre Mercantil per a la realització dels tràmits corresponents. Un cop tramitats els va a buscar i els posa altre cop a la disposició de l'empresa.

Preu

Consulteu les tarifes vigents.


Imprimir fitxa:

 
Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació