Home >> Innovació i competitivitat >> Projectes de suport a la competitivitat
Projectes de suport a la competitivitat


La Cambra analitza la situació individual de les pimes per poder elaborar un diagnòstic actual de l’empresa i proposar les línies d’actuació més adients per tal de reforçar-ne la competitivitat. Aquestes propostes poden estar vinculades a millores de processos, a millores d’eficiència en la utilització de recursos, estratègia, re enfocament empresarial, etc. Demaneu-nos més informació complimentant el següent formulari.

 


Feria del conocimiento