Home >> Innovació i competitivitat >> Projectes de suport a la innovació
Projectes de suport a la innovació


Aquests projectes estan focalitzats en la introducció de la innovació en les empreses, mitjançant la sistematització dels processos d’innovació en la gestió diària de l’empresa, la introducció de noves tecnologies, la potenciació de la incorporació de personal específicament format en innovació, així com facilitant la detecció de línies d’innovació i les seves possibilitats de finançament, alhora de proposar els diferents avantatges fiscals de què es pot afavorir l’empresa.

 


Més informació

Innovació i competitivitat
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263

Imatge Sol·licitud Informació