Home >> Consultoria per a l'empresa >> Adequació a la legislació >> Auditoria. Llei de dades personals - LOPD
Auditoria. Llei de dades personals - LOPD


Per aquells fitxers de mig i alt risc, es gestiona també el servei d'auditoria de seguretat, tant tècnica com jurídica. D'obligat compliment transcorreguts 2 anys des de l'adequació. Aquest servei consisteix en una 1a. visita d'un tècnic a l'empresa per, així, captar la informació necessària per a l'elaboració de l'esborrany del Document d'Auditoria de Seguretat. D'aquesta manera es poden detectar deficiències per poder esmenar. Finalment s'inclou una 2a. visita per al lliurament i l'explicació del document d'auditoria. La validesa de l'auditoria és de dos anys.

 

Més informació

Consultoria per a l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260


Imatge Sol.licitud Informació