Home >> Comerç i distribució >> Fulls de reclamació
Fulls de reclamació


A partir del mes de setembre de 2003 entren en vigor els nous fulls de reclamació / denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

Podeu recollir els fulls de reclamació / denúncia per el vostre establiment a la Cambra.

Document Acrobat DECRET 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

 

Més informació:

Comerç i distribució comercial
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260