Grup de treball


Un seguiment i acompanyament sistemàtic i pautat, dirigit a aquells comerços que un cop hagin fet la diagnosis, vulguin endegar un treball de transformació i millora a la seva empresa, mitjançant un conjunt de sessions desenvolupades al llarg de gairebé un any. A les jornades els assistents participen activament i comparteixen reflexions i experiències.

 


Més informació:

Comerç i distribució comercial
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació

A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 263