Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Acords avantatjosos per a les empreses
Acords avantatjosos per a les empreses


La Cambra té signats convenis de col·laboració amb diverses entitats amb l'objectiu de facilitar a les empreses de la demarcació unes condicions avantatjoses en funció de les diferents necessitats empresarials.


Acords amb entitats financeres
Estalvi en les telecomunicacions