Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Informació i Assessorament
Informació i Assessorament


La Cambra dóna resposta a les qüestions que plantegen les empreses mitjançant la informació i l’assessorament en tots aquells àmbits en què l’empresa desenvolupa la seva activitat empresarial: mercantil, jurídic, sistemes de gestió, prevenció dels riscos laborals, marcatge CEE, qualitat etc.

Només per ser empreses de la demarcació tenen a la seva disposició aquest servei al qual poden accedir-hi per fer arribar la consulta i en funció de la mateixa es dóna resposta via correu electrònic, presencialment o de manera telefònica.Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació