Serveis generals per a l'empresa


La Cambra posa a disposició de l’empresa una oferta de serveis que s’adequa a les diferents necessitats de l'entorn empresarial.

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260


Informació i Assessorament
Acords avantatjosos per a les empreses
Assessoria i serveis jurídics
Bases de dades i informacions d'empreses
Certificats digitals
Cambra Sabadell Coworking
Creació d'empreses
Expedició de documentació
Facturació electrònica
Geomàrqueting, com vendre més!
Lloguer de sales, aules i material
Microsoft Office 365 per empreses
OGE: Oficina de Gestió Empresarial
Premsa i comunicació digital
Recobrament d'impagats
Registre de marques i signes distintius
Registre Mercantil
Traduccions i interpretacions
Cursos i seminaris