Home >> Consultoria per a l'empresa >> Implantació de millores a l'empresa
Implantació de millores a l'empresa


El compromís de la Cambra és el de potenciar i afavorir el desenvolupament de les empreses de la demarcació.

Amb aquest objectiu la nostra activitat s’orienta a assessorar i proveïr la formació necessària sobre les eines més actuals orientades al desenvolupament de millores dins l'empresa, que contribuieixin a guanyar competitivitat i afrontar els nous reptes que van sorgint.

En el programa anual de formació de la Cambra incluim cursos sobre aquestes eines i metodologies, que són impartits per reconeguts i experimentats professionals en la materia i que compten amb una llarga trajectòria i experiència pràctica. És per això que sovint les empreses ens demanen un suport més específic per implantar, amb èxit, aquestes eines dins l'empresa.

Amb l'objectiu de donar resposta a aquesta necessitat, hem desenvolupat una sèrie de programes de consultoria que posem a l'abast de totes les empreses de la demarcació.

Són eines pràctiques, medibles i orientades a resultats. La Cambra us ofereix claredat i seguretat, ja que coneixeu en tot moment l'àmbit d'actuació del consultor, les tasques que desenvoluparà i el cost que us suposarà.

A continuació trobareu aquests programes. En el cas que la vostra empresa estigui interessada en el suport de la Cambra en la implantació de qualsevol altre eina ens podeu contactar per telèfon o via correu electrònic consultoria@cambrasabadell.org

 


Com vendre més i millor
Eficiència empresarial
Lean Management
Pla de creixement i millora per a pimes
Programa d'eficiència energètica
Optimització de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)