Home >> Consultoria per a l'empresa >> Implantació de sistemes de gestió
Implantació de sistemes de gestió


Gràcies a una consultoria dissenyada per a l’empresa s’ofereix el servei d’implantació de sistemes de gestió.

Per una banda, la certificació ISO 9001:2015, certificació que és un factor clau en la millora de la seva posició competitiva en el mercat.

Per altrqa, la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 és una norma internacional de gestió ambiental que té com a finalitat proporcionar a les organitzacions els elements d’un sistema de gestió ambiental efectiu.

La Cambra ofereix a l’empresa el servei de consultoria en tot el procés d’implantació d’aquestes certificacions.

Per ampliar informació podeu fer clic al menú o bé us podeu descarregar els fullets adjunts:

 

Document AcrobatDescarregueu ISO 9001 

 

Document AcrobatDescarregueu
ISO 14001

 

Document AcrobatDescarregueu
Manteniment de la ISO


Implantació ISO:9001
Implantació ISO:14001
Manteniment de la ISO