Home >> Consultoria per a l'empresa >> Adequació a la legislació
Adequació a la legislació


El compromís de la Cambra amb les empreses de la demarcació es el de facilitar el seu desenvolupament. Amb aquest objectiu la nostra activitat s’orienta a assessorar i proveïr la formació necessària sobre les diferents normatives d'obligat compliment.

Sovint ens trobem que moltes empreses, en el seu procés d’adequació a les diferents normatives, precisen d’un suport més estret i específic. Es per això que la Cambra també us ofereix el servei d’acompanyament en aquest procés.

A continuació trobareu els programes que tenim vigents. En cas que la vostra empresa precisi del suport de la Cambra per adequar-se a qualsevol altre normativa, ens podeu contactar per telèfon o via correu electrònic serveis@cambrasabadell.org i estudiarem com us podem ajudar.

 


Adequació a la Llei de dades personals - LOPD
Auditoria. Llei de dades personals - LOPD
Pla d'autoprotecció (PAU)
Servei de suport i adequació a la normativa del sector químic