Home >> Internacionalització >> Iniciació a l'activitat exportadora
Iniciació a l'activitat exportadora


Avui la internacionalització és la solució perquè les empreses puguin créixer i la Cambra de Comerç de Sabadell té com a principals objectius incrementar el número i la dimensió de les empreses internacionalitzades i potenciar la seva presència en els mercats exteriors.

En línia amb aquests objectius, la Cambra planifica i desenvolupa tot un seguit de programes especialment pensats per donar resposta a les diferents necessitats de les empreses que volen iniciar-se en la internacionalització.


Diagnosi del potencial exportador
Programa XPANDE - Pla d'internacionalització
Programa XPANDE digital - Pla d'internacionalització