Informació institucional

La principal raó de ser de la nostra institució és la de donar servei al teixit empresarial de Sabadell i del conjunt de la demarcació. Per això, les línies estratègiques de cadascuna de les actuacions que realitzem van orientades en aquesta mateixa direcció.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell oferim a les nostres empreses un ampli ventall de serveis dirigits a millorar la seva competitivitat empresarial i a enfortir el seu posicionament en el mercat. Així mateix, i a través d’un rigorós i anual programa de formació, es facilita als nostres electors la possibilitat d’estar al dia en tots aquells temes que són del seu interès i els permet conèixer en tot moment les novetats, canvis, tendències, projectes i iniciatives que es produeixen al voltant de la seva activitat professional.

D’altra banda, continuem fent un gran esforç de suport a la internacionalització de les nostres empreses i anualment despleguem un pla de promoció internacional que facilita el contacte empresarial amb els mercats d’arreu del món i afavoreix l’exportació dels productes i serveis catalans.

Conscients de la importància creixent i cabdal de la R+D+i, disposem de l’estructura adient per assessorar les nostres empreses en la modernització de la seva activitat professional per tal que sigui cada cop més competitiva.

Som una institució de referència a la ciutat i arreu de la demarcació, les nostres opinions i actuacions com a lobby mereixen la consideració de les institucions locals, comarcals i del conjunt de Catalunya. Els nostres posicionaments públics tenen com a clar objectiu donar resposta a les demandes, inquietuds i preocupacions de les nostres empreses.

Des del gabinet d’estudis, publiquem regularment les dades econòmiques més importants de la demarcació, així com la seva evolució i tendències de futur. També fem públics estudis i informes de caire sectorial.

Facilitem al sector comercial les eines adients per millorar la seva activitat i per això desenvolupem al llarg de l’any tot tipus d’activitats i serveis dirigits a aquest sector que té un marcat pes econòmic en el nostre territori.

En temes mediambientals, al llarg dels darrers anys, ens hem posicionat com una institució capdavantera en aquests temes. Organitzem habitualment conferències i seminaris relacionats amb temes mediambientals. Així mateix, aquesta activitat es complementa amb l’assessorament personalitzat a les empreses i en serveis específics que posem al seu abast.

Al llarg d’aquests darrers anys, i amb motiu del canvi de seu, hem millorat considerablement l’atenció a les empreses i gaudim d’àrees específiques per a cadascun dels assumptes que vulguin ser tractats, amb els millors especialistes tècnics per a cadascun dels àmbits.

En definitiva, disposem de l’estructura adient, l’empenta necessària i la visió de futur corresponent, per ser un suport efectiu i pràctic per a totes les empreses de la demarcació.

 

Informació institucional
A/e:general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255


Presentació de la cambra
Fòrum Club Cambra Sabadell
Localització física i horari
Òrgans de Govern
Demarcació o zona d'influència
Normativa cameral
Organigrames
Representacions en entitats
Finançament i pressupost
Perfil del contractant
Sessió: La Indústria 4.0 en la societat digital