Home >> Internacionalització >> Expedició de documents
Expedició de documents i serveis per l'exportador


La Cambra de Comerç de Sabadell en compliment de les funcions de caràcter públic - administratiu que la Llei 3/1993 li atribueix, emet certificats relacionats amb el tràmit mercantil, nacional i internacional.


Certificats d'origen
Quaderns ATA
Servei de certificats, visats de factures i documents administratius
Tramitació i legalització de documents de comerç internacional
Tramitació Núm. Exportador Autoritzat