Consultoria per a l'empresa


L’entorn canviant del nostre temps demana que l’empresa hagi d’adaptar-se constantment als nous reptes que van sorgint. Tot això suposa un gran esforç per l’empresa que es veu immersa en una gestió del dia a dia que fa que el que és urgent passi per davant del que és important.

La Cambra, amb el seu compromís de donar suport a les empreses de la seva demarcació, ha desenvolupat uns serveis de consultoria que posa a l’abast de les empreses: es tracta de compartir reptes i acompanyar a l’empresa en el seu esforç.

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260


Adequació a la legislació
Implantació de millores a l'empresa
Implantació de sistemes de gestió
Cursos i seminaris