Àutònoms


Informació i documentació a entregar per sol·licitar el Certificat Digital de Persona Física


Cal tenir en compte que estan exempts d'inscriure's al nou registre els treballadors autònoms sense treballadors per compte d'altri.

Tipus de certificat que cal demanar: Certificat Digital de Pertinença a Empresa, que està destinat a les persones físiques i autònoms.


Format: de software o de hardware. Es recomana el de Hardware.


Sol·licitud: Cal connectar-se a http://www.camerfirma.com i emplenar el qüestionari. Un cop fet cal preparar la documentació a aportar i sol·licitar dia i hora a la Cambra de Comerç de Sabadell. Si ho prefereix, pot concertar hora a la Cambra, portar la documentació i la Cambra us farà la sol·licitud.


Documentació que cal aportar:

  • DNI del sol·licitant (original i còpia)
  • Últim rebut de pagament a la Seguritat Social (original i còpia)

Preus:

  • 1. Certificat digital de Pertinença a Empresa en software: 40€ + IVA.
  • 2. Certificat digital de Pertinença a Empresa en hardware: 40€ + IVA.
    Cal afegir dispositiu de hardware: Usb: 35€ + IVA (MiniLector/grabador SIM-USB)
  • 3. Si preferiu que la Cambra us faci la sol·licitud, el cost s’incrementarà en 25€ + IVA.


Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260