Societats


Informació i documentació a entregar per sol·licitar el Certificat Digital de Persona Jurídica


Tipus de certificat que cal demanar: Certificat Digital de Persona Jurídica


Format: de software o de hardware. Es recomana el de Hardware.


Sol·licitud: Cal connectar-se a http://www.camerfirma.com i emplenar el qüestionari. Un cop fet cal preparar la documentació a aportar i sol·licitar dia i hora a la Cambra de Comerç de Sabadell. Si ho prefereix, pot concertar hora a la Cambra, portar la documentació i la Cambra us farà la sol·licitud.


Documentació que cal aportar:

  • DNI del sol·licitant (original i còpia)
  • Escriptura de constitució de la societat (original i còpia)
  • NIF de l’empresa (original i còpia)
  • Si el sol·licitant és representant legal (Administrador Únic, Solidari o Conseller Delegat), l’escriptura de poder a on consti el nomenament del càrrec (original i còpia). Si el sol·licitant té la representació voluntària (poders notarials), cal presentar un poder notarial que contingui una clàusula especial per sol·licitar el certificat electrònic per a persones jurídiques: sol·licitar certificats electrònics de persona jurídica en representació de l’entitat per la realització de firma electrònica i l’execució de transaccions electròniques, contractacions i qualsevol altre activitat que requereixi l’ús de la firma electrònica o del certificat”.

Preus:

  • 1. Certificat digital Persona Jurídica en software: 80€ + IVA. Descompte 60€ + IVA
  • 2. Certificat digital Persona Jurídica en hardware: 80€ + IVA.
    Cal afegir els dispositiu de hardware: Dispositiu Usb: 35€ + IVA MiniLector/grabador SIM-USB

  • 3. Si preferiu que la Cambra us faci la sol·licitud, el cost s’incrementarà en 25€ + IVA.Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260