REA


El Departament de Treball, com a autoritat laboral en l'àmbit de Catalunya, inicia un nou tràmit telemàtic, el Registre Regulador de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, Registre d'Empreses Acreditades (REA).

Per realitzar aquest tràmit és indispensable obtenir un dels següents certificats digitals:

· Certificat digital de personalitat jurídica en suport programari i/o maquinari
· Certificat digital de representant o persona física de representació en suport programari i/o maquinari
· Certificat digital de pertinença a empresa (autònoms) en suport programari i/o maquinari

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell volem facilitar-vos la possibilitat de gestionar el vostre certificat digital per a que la vostra empresa s'adapti en la major brevetat a aquest requisit legal. Per aquest motiu ha establert uns preus especials i un procediment flexible per l’obtenció del certificat digital de persona jurídica.

Per lliurar-vos el certificat digital es requereix presència física i aportació de documentació. Aquesta varia segons la tipologia d’empresa (societat anònima, limitada, cooperativa, autònom, etc.). Més informació sobre la documentació que cal aportar:

En el cas de societats: Informació i documentació a portar per Certificat Digital de Personalitat Juridica

En el cas d'autònoms: Informació i documentació a portar per Certificat Digital de Pertinença a empresaMés informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació