Home >> Formació i coneixement >> Programa de Benchmarking i Programa de visites a Centres
Programa de Benchmarking i Programa de visites a centres


A través del Programa de visites a Centres la Cambra dóna a conèixer els diferents centres existents que poden donar suport a l’empresa en temes d’innovació, recerca i desenvolupament de serveis tant des de l’àmbit públic com privat. D’altra banda amb les visites de benchmarking les empreses poden aprendre noves tècniques ja aplicades en el mercat i implementar-les en els seus centres productius.

 


Programa de Benchmarking
Programa de visites a centres