Home >> Formació i coneixement >> Formació a mida (in company)
Formació a mida (in company)


La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix una amplíssima varietat de programes de formació a mida, adaptats a les necessitats de les empreses. Aquests programes es diferencien de l’oferta en obert perquè es dissenyen i s’ajusten conjuntament entre la Cambra i l’empresa sol·licitant en funció de les seves característiques i demandes particulars.

La formació a mida presenta múltiples avantatges per les empreses perquè:

  • És una formació pràctica i personalitzada que assegura l’assoliment de determinats coneixements als seus participants, i que han estat identificats com claus per l’empresa.
  • És una formació flexible i adaptable en quan a calendaris, horaris i continguts.
  • Pot realitzar-se a la mateixa seu de l’empresa, evitant desplaçaments incòmodes i innecessaris als participants, o a les instal·lacions de la Cambra.
  • Augmenta la cohesió dels treballadors participants, en fomentar-se la interrelació entre ells.
  • Homogeneïtza les visions particulars.
  • És més eficaç que la formació oberta, ja que es garanteix més rapidesa en l’aplicació dels coneixements.

Bonificacions pel sistema de formació contínua

Dins del conjunt d’avantatges que ofereix la formació de la Cambra, cal destacar que part de l’import d’aquests programes pot bonificar-se segons el sistema de formació professional i les cotitzacions a la Seguretat Social. La Cambra tramitarà aquestes bonificacions a les empreses que així ho sol·licitin, sempre que el curs compleixi els requisits formals exigits per la llei perquè pugui ser bonificable.

Com sol·licitar formació a mida per la seva empresa?

L’empresa interessada en contractar un o diversos cursos a mida, pot sol·licitar-ho directament a l’àrea de formació i consultoria. Un expert de la Cambra es desplaçarà a la seu de l’empresa per estudiar la seva necessitat particular, i li remetrà un pressupost en funció del tipus de formació i altres aspectes organitzatius. Si s’escau, es farà una segona visita amb el formador del curs per acabar d’ajustar continguts concrets, prèviament a la realització de l’acció formativa.

 

 

Més informació

Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: formacio@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 259