Transports


Cada vegada més, el sector del transport es constitueix com un dels factors claus de la competitivitat, tan de l'economia del país com de les seves empreses i del seu teixit empresarial. Un sector que actualment efectua de l'ordre del 85% de tot el seu moviment de càrregues per carretera.

La globalització i liberalització de l'economia, la descentralització dels processos productius i la producció just in time; la introducció de les noves tecnologies, l'augment de la filosofia d'estoc zero en les estratègies comercials de venda al detall, la implantació del comerç electrònic, etc, van tensionant i augmentant l'exigència que es traspassa al transport, que es converteix en peça clau i estratègica de tota la cadena de valor del producte, estant-hi present des del subministrament de les matèries primeres fins a la distribució final del producte acabat.

Aquesta posició estratègica en la cadena del valor del producte, xoca però, amb la debilitat estructural actual del sector a casa nostra, el que provocarà importants problemes de supervivència en nombroses empreses de reduïda estructura davant un mercat cada vegada més obert i on el sector ha de competir amb l'oferta que ofereixen països amb una estructura sectorial molt més competitiva per afrontar les noves exigències del mercat.

Els reptes per reestructurar el sector i fer-lo més competitiu.

En aquesta línia, en els darrers anys hem viscut un creixent procés de liberalització del sector. L'entrada al sector ja no està regulada per restriccions d'oferta sinó per l'exigència d'un increment de la professionalització i uns mínims d'estructura empresarial per obrir un nou negoci.


El marc legal en el sector dels transports
Ajudes a l'activitat del transportista
Aparcament de camions a la demarcació
Autoritzacions del transport
Document de control
Documents presentats en les Jornades Tècniques
Els transports a la Unió Europea
Novetats legislatives d'interès
Plans estratègics de transports
El tacògraf digital
Tarifes de referència
Transport de mercaderies perilloses
Enllaços d'interès