Creació d'empresa en 24 hores

Creació d'empresa - SL, SLNE i alta d'autònoms

 


Venint a la Cambra i amb l'ajuda de suport telemàtic, l'emprenedor s'estalviarà el desplaçament per a determinats tràmits i determinats formularis en paper. Serà el Sistema de Tramitació Telemàtica del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (STT-CIRCE) el que realitzarà la resta de passes.

La tramitació es fa concertant visita prèvia al telf. 937 451 260

Per a més informació:

Enllaç a CIRCE - Red PAIT

 

Creació d'empresa amb procediment telemàtic

 

Per altra banda, a partir d'ara, també podeu crear de forma completament telemàtica la vostra empresa sense necessitat de desplaçaments. Si disposeu del certificat digital només heu d'entrar a la web de la xarxa PAIT i fer tota la tramitació de forma telemàtica.

 

Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació