Home >> Internacionalitzaciˇ >> Subcontractaciˇ industrial >> Portals de subcontractaciˇ industrial
Portals de subcontractació industrial


Portals de la subcontractació industrial a Espanya i Catalunya


Un mercat virtual de subcontractació és un punt de trobada entre empreses contractistes i subcontractistes de processos industrials especialitzats i/o matèries. La borsa de subcontractació electrònica sorgeix com a conseqüència de la recerca d'economies d'escala per part de les empreses contractistes i la connexió per part de subcontractistes a una única aplicació amb el manteniment d'una infrastructura tecnològica comú.

 

Portals per mercats client


Es tracta de la creació de tres nous portals de subcontractació industrial dirigits als mercats alemany, francès i anlgosaxó. Aquests portals han estat creats per les Borses de subcontractació industrial d'Espanya (de les que Sabadell en forma part) i volen ser una eina més per promocionar les nostres empreses subcontractistes als principals mercats client, on les Borses de subcontractació Industrial desenvolupen un complert programa d'accions que es recullen a la nostra web www.subconcat.net.

Els portals presenten serveis específics per a les empreses locals (alemanyes, franceses i anglosaxones) amb la finalitat d'impulsar el seu contacte amb les nostres empreses de subcontractació industrial. El seu contingut està en alemany, francès i anglès respectivament. Entre els serveis que ofereixen els portals destaquen els següents:

 • Directori d'empreses espanyoles de subcontractació industrial (2.589 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector automoció (827 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector electrodomèstics (232 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector aeronàutic (103 empreses)
 • Tramitació i gestió de demandes de subcontractació industrial
 • Recerca de proveïdors industrials espanyols
 • Recerca de socis
 • Subconsulting - consultoria especialitzada per a empreses
 • Informació sobre activitats en cadascun dels països
 • Informació sobre la subcontractació industrial espanyola i les seves empreses
 • Informació empresarial sobre Espanya i Catalunya
 • Estudis i informes
 • Estadístiques
 • Notícies

www.spanische-industriezulieferung.com

És el portal específic per al mercat alemany. Aquest és, juntament amb França, el principal comprador per a les nostres empreses de subcontractació industrial. La seva importància és creixent, no només pel propi mercat alemany sinó també per la importància de les seves empreses multinacionals i la seva influència en els mercats de la recent Ampliació Europea. Les Borses de Subcontractació Industrial organitzen diferents activitats allí entre les quals destaquen la participació espanyola en les Fires Zuliefermesse (Hannover) i Z2007 (Leipzig). Des del portal es poden sol·licitar entrevistes a cadascuna de les activitats que desenvolupem a Alemanya.

www.sous-traitance-espagnole.com

És el portal específic per al mercat francès. És juntament amb l'alemany el mercat més important per a les empreses espanyoles i les Borses de Subcontractació Industrial donen suport a la seva presència organitzant diferents activitats promocionals allí, entre les quals destaquen la participació espanyola a les Fires Midest (París) i STIM (Lió). Des del portal es poden sol·licitar entrevistes en cadascuna de les activitats que desenvolupem a França.

www.subcontracting-from-spain.com

És el portal específic per als mercats de parla anglesa: Regne Unit, Països Baixos, Suècia, Finlàndia, ... Són mercats importants per a les empreses del sector en els quals les Borses de Subcontractació Industrial també estan presents.

www.subfornitura-spagnola.com

És el portal específic per al mercat italià. Les Borses de Subcontractació Industrial estan presents anualment a la fira Subfornitura, el punt de trobada del sector subcontractista i referent a Itàlia.

Aquests portals persegueixen donar suport la millora de la competitivitat del producte industrial a través de la col·laboració amb les empreses espanyoles dels sectors de: fosa, mecanització, transformació metàl·lica, tractaments tèrmics, recobriments superficials, matrius, motlles i models, plàstics, cautxú, electricitat, electrònica, utillatges i eines.

Els convidem a conèixer aquests portals com un nou servei de la seva Borsa de subcontractació Industrial.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: subcontractacio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263