Home >> Internacionalització >> Subcontractació industrial
Subcontractació industrial


La borsa és un mercat virtual format per més de 900 empreses catalanes, un punt de trobada entre empreses contractistes i subcontractistes. L’objectiu és posar en contacte, per afinitat, la demanda dels compradors d’arreu i l’oferta dels nostres proveïdors. L’empresa a més d’estar informada setmanalment de totes les activitats que les borses de subcontractació de l’Estat espanyol porten a terme, també pot gaudir de les demandes de negoci que els compradors fan a les fires i trobades a l’estranger. El pla de subcontractació de les borses de subcontractació industrial de Catalunya vol augmentar la presència de les empreses subcontractistes catalanes als mercats industrials de tot el món i especialment als d’Europa, que són el seu mercat tradicional.


Què és la subcontractació?
Pla internacional de subcontractació industrial 2019
Portals de subcontractació industrial
Serveis per a empreses subcontractistes