Informació econòmica, financera i jurídica


 Servei d'informes comercials Nacional

 Registre MercantilMés informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260