Home >> Innovació i competitivitat >> Deduccions fiscals a la R+D+i
Deduccions fiscals a la R+D+iDocument Acrobat Descarregueu el fullet

Deduccions fiscals per R+D+i: un avantatge per a l'empresa

Voleu....

 • Saber si l'activitat de la vostra empresa és considerada  R+D+i segons la llei espanyola?
 • Beneficiar-vos al màxim d'aquestes deduccions?
 • Que la Cambra s'encarregui de preparar la memòria justificativa d'acord amb el que estableix la llei?

La Cambra us facilita l'assessorament adient i us acompanya en tot el procés fins a obtenir les deduccions.

Si desitgeu més informació sobre el servei la podreu trobar més avall.

Si voleu que ens posem en contacte amb vosaltres només cal que ompliu el següent formulari de sol·licitud d'informació:Què ofereix la Cambra?


La Cambra posa al vostre abast el servei per la preparació de deduccions fiscals susceptibles de ser aplicades per projectes de recerca i desenvolupament o innovació tecnològica, amb l'objectiu de què pugueu identificar i aplicar-vos aquestes deduccions correctament i de la manera més òptima possible.

 

Presentació del servei


Descripció

Molt poques empreses apliquen aquestes deduccions per la incertesa que genera la interpretació de la Llei, sobretot pel que fa a les definicions de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica. La correcta aplicació de les deduccions de l’Impost de Societats pot arribar a cobrir fins a un 60% del cost del projecte de R+D o IT.

El servei consisteix en:

 • Identificació de les activitats d'innovació realitzades per l'empresa, susceptibles de deducció.
 • Qualificació fiscal de cadascun dels projectes com a recerca i desenvolupament o innovació tecnològica.
 • Identificació de les despeses i activitats associades a cada un dels projectes d'innovació de l'empresa.
 • Anàlisi de l'estat de l'art i redacció de la memòria tècnica justificativa de les activitats dels projectes, d'acord amb els requeriments legals.
 • Càlcul de les deduccions a aplicar.
 • Recollida de la documentació generada durant el projecte (factures, actes de reunions, ...).
 • Redacció de la memòria tècnica justificativa de les activitats dels projectes identificats, d’acord amb els requeriments legals.
 • Tramitació, si s’escau, de la certificació del projecte davant d’entitats certificadores reconegudes per ENAC amb finalitat d’obtenir l’informe vinculant per Hisenda.

Destinataris

 • Empreses subjectes a l’Impost de Societats, que financin activitats de R+D i IT, independentment del seu sector i dimensió.
 • Empreses amb despeses de mostrari dels sectors tèxtil, adobat, calçat, marroquineria, joguina, moble i fusta.
 • Empreses que facturin menys de 8 milions d’€ i tinguin despeses relacionades amb TICs.

La deducció s’aplica a empreses que financen activitat de R+D o IT  ja sigui per que la realitzen internament o bé per que la subcontracten a tercers.


Metodologia

Es treballa amb consultors experts i sota contracte de confidencialitat


Termini

Fins el 31 de maig, per les despeses d’exercicis anteriors


Preu

Percentatge sobre la deducció aplicada


Avantatges que oferim

 • Coneixement sobre les diferents administracions i el seu funcionament.
 • Externalització de tasques i processos.
 • Experiència, resultat d'haver acompanyat a moltes i reconegudes empreses.
 • Recerca constant de les millors vies i condicions.

Un equip altament qualificat.


Beneficis per l’empresa

Amb la correcta aplicació de les deduccions fiscals per innovació, l'empresa:

 • Optimitza les inversions fetes en activitats d'innovació, mitjançant l'obtenció d'un efecte financer immediat i una deducció proporcional a les despeses per activitats de R+D+i.
 • S’adapta a l’estratègia empresarial ja que no prioritza temes ni sectors.
 • Protegeix la confidencialitat de la novetat del projecte, atès que  la documentació del projecte queda a l’empresa.
 • Es compatible amb les subvencions aconseguides per la realització del projecte.
 • L’activitat innovadora no queda subjecte a un calendari predeterminat per convocatòria.
 • En cas de resultats negatius, permet guardar la deducció per anys posteriors.

Document Acrobat Deduccions fiscals a la R+D+i (accés al PDF de la fitxa del servei).

 

 

Més informació

Innovació i competitivitat
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260

Imatge Sol·licitud Informació