Empreses de nova creació


El servei de Noves Empreses Constituïdes li ofereix informació mensual de les noves empreses que s'han anat constituint al llarg del darrer mes, d'acord amb les dades d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil.

El preu mensual de subscripció al servei és de 0,15 Euros per registre - és a dir, per cada nova empresa constituïda- variable d'acord amb el nombre de registres, i equivaldria a:

  • 15,03 Euros mensuals de mitjana, en funció del nombre de noves empreses constituïdes a la demarcació de la Cambra de Sabadell.
  • 200 Euros mensuals de mitjana, en funció del nombre de noves empreses constituïdes a la província de Barcelona.
  • Es poden estudiar altres àrees geogràfiques d'interès.

La informació es rep per correu electrònic, en format excell i inclou les següents dades: nom de l'empresa, adreça, persona de contacte i càrrec, capital social i activitat

TARIFA SERVEI DE NOVES EMPRESES CONSTITUÏDES

Subscripció

Fix

Per registre

Anual

---

0,15 Euros

Llistat específic

9,02 Euros

0,15 Euros

Els preus no inclouen l'IVA

Descarregui's vostè mateix el llistat de noves empreses constituïdes del sector i l'àrea geogràfica que l'interessi a través d'AxesorMés informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


ImatgeSol·licitud Informació