Home >> Internacionalització >> Publicacions >> CD: Com calcular els preus d’exportació
CD: Com calcular els preus d'exportacióLa Cambra Oficial de Comerç, Indústria y Serveis de Sabadell ha desenvolupat i editat un programa de gestió de costos d'exportació amb aplicació dels Incoterms 2000 fins ara inèdit entre els exportadors catalans.

El programa té com a objectiu principal ajudar a les empreses que realitzen operacions de comerç internacional a gestionar i a controlar tots els costos que es deriven del procés de compra i venda internacional. A més a més, el programa també realitza funcions de formació, explicant els criteris seleccionats per realitzar els càlculs, tenint en compte totes les possibles variants existents en el mercat, així com funcions informatives, analitzant els preus mitjos de cada un dels costos imputats en els escandalls.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promociointernacional@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263